2016 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΙΦ ΖΩΓΡΑΦΟΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ ΠΟΛΛΥΣ ΚΟΛΛΙΑΛΗ. Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας