2015 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΙΦ ΖΩΓΡΑΦΟΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ ΠΟΛΛΥΣ ΚΟΛΛΙΑΛΗ. Ρίγα Λετονίας Μουσείο Ναίφ Τεχνης NOASS