2013 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΙΦ ΖΩΓΡΑΦΟΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ ΠΟΛΛΥΣ ΚΟΛΛΙΑΛΗ. Κωσταντινούπολη, Σισμανόγλειο Μέγαρο