1983 – Σύγχρονοι Έλληνες λαϊκοί ζωγράφοι, Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα.

© All Rights Reserved - Niki Eleftheriadi